Privacybeleid

 

  1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp van de bescherming van gegevens, verwijzen wij u naar onze Privacy Policy vermeld onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt gedaan door de exploitant van de website. U hun contactgegevens vinden in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens zullen worden verzameld aan de ene kant door ons te melden. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internet browser, besturingssysteem of tijd van de pagina-oproep). Deze gegevens zullen automatisch worden verzameld zodra u onze website binnenkomt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Sommige van de gegevens worden verzameld om de juiste levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de rectificatie, blokkering of schrapping van dergelijke gegevens aan te vragen. U contact met ons op elk gewenst moment op het adres vermeld in de afdruk voor verdere vragen over het onderwerp van de bescherming van gegevens. Daarnaast heeft u recht op een beroep op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

  1. algemene nota’s en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en wat we gebruiken voor. Het verklaart ook hoe en voor welk doel dat gebeurt.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligings hiaten kan hebben. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Nota aan de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

PTB systeem Technik GmbH

HIGIS-Ring 12

54578 Wiesbaum

Zakelijke telefoon: + 49 (0) 6593 980 880

E-mail: info@ptb-systemtechnik.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, besluit over de doeleinden en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevens verwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U op elk gewenst moment een reeds gegeven toestemming intrekken. Een informeel bericht wordt ons per e-mail toegestuurd. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de gegevensbescherming heeft de betrokkene recht op een beroep op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingsrecht is de staatscommissaris van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u in de volgende link: https://www.bfdi.Bund.de/de/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens, die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in de uitvoering van een contract, geleverd aan u of aan een derde partij in een gemeenschappelijke, machine-leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon nodig, dit is alleen mogelijk als het technisch haalbaar is.

SSL-of TLS-versleuteling

Deze pagina maakt gebruik van SSL-of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of query’s die u als pagina operator naar ons verzendt. Een gecodeerde verbinding wordt herkend door het feit dat de adresbalk van de browser verandert van “http://” in “https://” en naar het hangslotsymbool in uw browser lijn.

Als SSL-of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, schrapping

U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de verwerking van gegevens en, indien van toepassing, het recht op rectificatie, blokkering of Schrapping van deze gegevens. Voor dit, evenals voor verdere vragen over persoonsgegevens u contact met ons op elk gewenst moment onder het adres vermeld in de afdruk.

Verzet tegen reclamemails

Het gebruik van contactgegevens gepubliceerd in het kader van de imprint verplichting voor de overdracht van reclame-en informatiemateriaal niet uitdrukkelijk gevraagd wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

  1. gegevensverzameling op onze website

Cookies

De Internet pagina’s gebruiken een aantal zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die uw browser opslaat.

De meeste van de cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “session cookies”. Ze zullen automatisch worden verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen de volgende keer dat u bezoekt.

U uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van cookies en cookies alleen in individuele gevallen, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser Inschakelen. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze site beperken.

Cookies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagentje) zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. F DSGVO opgeslagen. De website exploitant heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch onberispelijke en geoptimaliseerde levering van haar diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Server logboekbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogboekbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn:

Browser type en browserversie

Besturingssysteem gebruikt

Referrer URL

Hostnaam van de toegang tot de computer

Tijd voor server aanvragen

IP-adres

Het samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbronnen is niet gedaan.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. F DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

  1. plugins en hulpmiddelen

Google Web fonts

Op deze pagina worden weblettertypen gebruikt die door Google worden geleverd om een uniforme weergave van lettertypen te bieden. Wanneer u een pagina belt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browser cache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Hiertoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de Google-servers. Dit maakt Google ervan bewust dat onze website is benaderd via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. F DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Zie https://developers.Google.com/fonts/FAQ en het privacybeleid van Google: https://www.Google.com/policies/privacy/voor meer informatie over Google Web fonts.